Skip to Navigation | Skip to Content | Leap to Bottom

btselem.org // Why should soldiers refuse to shoot at unarmed demonstrators -- מדוע על חיילים לסרב לירות במפגינים לא חמושים

5.4.18

מדוע על חיילים לסרב לירות במפגינים לא חמושים | בצלם --

יום שישי האחרון בעזה היה יום עקוב מדם, במהלכו ירו חיילים בפלסטינים שהשתתפו בהפגנות בתוך שטח רצועת עזה. מתוך לפחות 17 פלסטינים שנהרגו, 12 נהרגו בהפגנות ומאות נפצעו מירי של אש חיה.
ירי אש חיה בבני אדם לא חמושים, שאינם מסכנים איש, הוא ירי בלתי חוקי. על אחת כמה וכמה כאשר חיילים הנמצאים במרחק רב יורים במפגינים הנמצאים בכלל מעברה השני של הגדר שבין ישראל לרצועה. זאת ועוד: אסור להורות לחיילים לירות אש חיה בבני אדם המתקרבים לגדר, פוגעים בה או אף מנסים לחצות אותה. הצבא כמובן רשאי למנוע פעולות אלו, והוא אף רשאי לעצור את המנסים לפעול כך, אבל קיים איסור מוחלט לירות אש חיה רק מהטעם הזה.
מתגובתם של גורמים רשמיים ברור כי התוצאות הקשות של אותו יום היו מימוש צפוי ואף רצוי של המדיניות שגובשה, ולכן זכה הצבא לגיבוי מלא על התנהלותו. כך, למשל, שר הביטחון אביגדור ליברמן טרח להבהיר ש"חיילי צה"ל הדפו את פעילי הזרוע הצבאית של חמאס בנחישות ובמקצועיות, בדיוק כפי שציפינו מהם. אני מגבה אותם באופן מלא".
בהינתן הוראות פתיחה באש כפי שפורסמו (חלקית) בתקשורת לקראת יום שישי שעבר, מספר הנפגעים הגבוה היה צפוי. הצבא היה מודע מראש להפגנות שנערכו ביום שישי. אלא שהיערכות בכירי הצבא לקראתן, בהנחיית הדרג המדיני, לא התמקדה בניסיון לצמצם את מספר הנפגעים אלא בדיוק להיפך – היא מוסגרה מראש כניסיון לפגיעה בביטחון המדינה, כאילו מדובר בלחימה. על בסיס מיסגור זה, השמיעה ישראל איומים מרחיקי לכת, כולל קביעה שחיילים יירו אש חיה על כל מי שייכנס לשטח של כ-300 מטר מהגדר. בנוסף, חברות אוטובוסים בתוך רצועת עזה הוזהרו להימנע מהסעה של פלסטינים להפגנות והופץ סרטון שבו נראה ירי ברגלו של פלסטיני המתקרב לגדר, כאזהרה לעתיד לקרות למשתתפים בהפגנות. בנוסף, הגורמים הישראלים גם התנערו מראש מכל אחריות לאחריתן של ההפגנות והטילו על חמאס את האשמה בגין כל אחד מהמקרים שבהם הצבא יהרוג או יפצע פלסטינים – ככל שיהיו כאלה.
ההערכות לקראת ההפגנות הצפויות ביום שישי הקרוב דומה: בתחילה פורסם כי הצבא הודיע כי אין בכוונתו לשנות את הוראות הפתיחה באש. מאוחר יותר פורסם כי ההוראות ישונו כך שמפגינים לא חמושים יוכלו להתקרב לגדר למרחק של פחות ממאה מטרים. שר הביטחון הבהיר גם כי "מי שינסה להתקרב אל הגדר – מסכן את חייו".
בניגוד למשתמע מדבריהם של קצינים בכירים בצבא ושל שרים בממשלה, הצבא אינו רשאי לעשות ככל העולה על רוחו וישראל אינה קובעת בעצמה את המותר והאסור בהתמודדות עם מפגינים. ישראל, כמו כל מדינה אחרת בעולם, כפופה בפעולותיה להוראות המשפט הבינלאומי, המגביל את השימוש בנשק בכלל ובאש חיה בפרט, ומתיר להשתמש בה רק בתגובה לסיכון ממשי ומיידי לחיי אדם, ובהעדר כל ברירה אחרת. ישראל אינה רשאית להחליט על דעת עצמה כי כללים אלה אינם חלים עליה.
כפי שכתב אחרי אירועי יום שישי פרופ' מרדכי קרמניצר: "אם, למשל, עצם ההתקרבות לגדר או פגיעה בה על ידי אזרחים מפגינים שאינם חמושים נתפסת כהתנהגות המצדיקה שימוש באש חיה כלפיהם – הוראה כזו טעונה פסילה מחמת אי חוקיות. הגדר גם כשהיא מסמנת גבול אינה קדושה מחיי אדם, אפילו אם הם פלסטינים החיים בעזה".
פקודה שמתירה ירי חי באזרחים לא חמושים היא פקודה בלתי חוקית בעליל. אי החוקיות של פקודות כאלה אינה, כפי שקבע השופט בנימין הלוי בפרשת כפר קאסם, "פורמלית, נסתרת או נסתרת למחצה". להיפך, זוהי "אי חוקיות ודאית והכרחית המופיעה על פני הפקודה עצמה, אופי פלילי ברור של הפקודה או של המעשים שהפקודה מצווה לעשותם, אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום או מושחת".
האחריות על מתן הוראות בלתי חוקיות אלה ועל התוצאות הקטלניות של יישומן מוטלת על קובעי המדיניות – בראש ובראשונה על ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. עליהם גם מוטלת החובה לשנות הוראות אלה לאלתר, עוד לפני ההפגנות הצפויות ביום שישי הקרוב, כדי למנוע את מותם ואת פציעתם של בני אדם נוספים.
באותה העת, ציות לפקודות בלתי חוקיות בעליל הוא עבירה פלילית. ולכן כל עוד החיילים בשטח ממשיכים לקבל פקודות לירות אש חיה באזרחים לא חמושים – מוטלת עליהם החובה לסרב לציית להן.
תגיות

--
Last Friday in Gaza was a bloody day, during which soldiers shot Palestinians who participated in demonstrations inside the Gaza Strip. Of the 17 Palestinians killed, 12 were killed in demonstrations and hundreds were injured by live ammunition.
The firing of live ammunition at unarmed people, who endanger no one, is illegal. All the more so when soldiers at a long distance shoot at demonstrators who are on the other side of the fence between Israel and the Gaza Strip. Furthermore, soldiers must not be ordered to fire live ammunition at people approaching the fence, hitting it or even trying to cross it. The army, of course, is entitled to prevent such actions, and it may even arrest those who try to act in this manner, but it is absolutely forbidden to fire live ammunition only for this reason.
It is clear from official responses that the harsh results of that day were an expected and even desirable realization of the policy that was formulated, and therefore the army was given full backing for its conduct. For example, Defense Minister Avigdor Lieberman made it clear that "IDF soldiers repulsed Hamas military wing operatives with determination and professionalism, just as we expected them to. I fully back them up. "
Given the open-fire regulations as partially published in the media prior to last Friday, the high number of casualties was expected. The army was aware of the demonstrations on Friday. However, the deployment of senior army officers in their direction, under the guidance of the political echelon, did not focus on an attempt to reduce the number of casualties, but on the contrary, it was framed in advance as an attempt to harm state security. On the basis of this framing, Israel made far-reaching threats, including the determination that soldiers would fire live ammunition at anyone entering the area some 300 meters from the fence. In addition, bus companies inside the Gaza Strip were warned to refrain from transporting Palestinians to the demonstrations and a video was distributed showing the shooting of a Palestinian approaching the fence as a warning to the future to the participants in the demonstrations. In addition, Israeli officials also renounced any responsibility for the aftermath of the demonstrations and blamed Hamas for any of the cases in which the army would kill or injure Palestinians, if any.
The preparations for the upcoming demonstrations this Friday are similar: At first it was reported that the army announced that it did not intend to change the open-fire regulations. It was later reported that the orders would be changed so that unarmed demonstrators could approach the fence less than 100 meters away. The defense minister also made it clear that "anyone who tries to approach the fence is endangering his life."
Contrary to what is implied by the statements of senior army officers and cabinet ministers, the army is not permitted to do whatever it wants and Israel does not itself determine what is permitted and prohibited in dealing with demonstrators. Israel, like any other country in the world, is subject to the provisions of international law, which restricts the use of weapons in general and live ammunition in particular, and allows it to be used only in response to real and immediate danger to human life and in the absence of any other choice. Israel may not decide on its own that these rules do not apply to it.
As he wrote after the events of Friday, Prof. Mordechai Kremnitzer: "If, for example, the very proximity to or harm of the fence by unarmed demonstrators is perceived as a behavior that justifies the use of live ammunition against them - such a provision must be disqualified because of illegality. Sacred from human life, even if they are Palestinians living in Gaza. "
An order that permits the firing of live ammunition at unarmed civilians is clearly illegal. The illegality of such orders is not, as Justice Binyamin Halevi ruled in Kafr Kassem, "formal, hidden or half-hidden." On the contrary, it is "a certain and necessary illegality that appears on the face of the order itself, a clear criminal character of the order or of the acts that the order commands them to do, an illegality that stabs the eye and infuriates the heart if the eye is not blind and the heart is not opaque or corrupt."
The responsibility for these illegal orders and for the lethal consequences of their implementation rests with the policy makers, first and foremost the prime minister, the defense minister and the chief of staff, who are also obliged to change these orders immediately, even before the upcoming demonstrations this coming Friday, And the injury of other people.
At the same time, obedience to orders that are manifestly illegal is a criminal offense. Therefore, as long as the soldiers on the ground continue to receive orders to fire live ammunition at unarmed civilians, they are obliged to refuse to obey them.


Read the full article … 

Dispatch: Aboriginal Press Media Group  |   Permalink  |   [5.4.18]  |   0 comments

127657486223102857

»  {Newer-Posts} {Older-Posts}  «

0 Comments:

Post a Comment / 5.4.18 / 2018/04/#127657486223102857
Aboriginal News Group

Contributing Editors, International Correspondents & Affiliates
This is an Ad-Free Newswire


#ReportHate
============
Southern Poverty Law Center


This site uses the Blogspot PlatformImpressum

Inteligenta Indigena Novajoservo™ (IIN) is maintained by the Aboriginal Press News Service™ (APNS) a subset of the Aboriginal News Group™ (ANG). All material provided here is for informational purposes only, including all original editorials, news items and related post images, is published under a CC: Attribution-Noncommercial 3.0 license (unless otherwise stated) and/or 'Fair Use', via section 107 of the US Copyright Law). This publication is autonomous; stateless and non-partisan. We refuse to accept paid advertising, swag, or monetary donations and assume no liability for the content and/or hyperlinked data of any other referenced website. The APNS-ANG and its affiliate orgs do not advocate, encourage or condone any type/form of illegal and/or violent behaviour.